Monday, November 7, 2016

Blog revival and press revirew.

Over the last couple of years the 'Living History' part veered slightly towards the military medicine direction. This, coupled with membership of the Irish Military Vehicls Group resulted in acquiring the vintage Land Rover ambulance, so naturally this will be reflected on this blog.

To kick of the revived blog a cutout from 'Irish Vintage Scene', Issue 126, November 2016. The article is a review of the military vehicles show held by the IMVG earlier this year in Naas Racecourse, Co. Kiladare. The article features my Land Rover in its full glory.

Tuesday, June 24, 2014

Playing RAMC

 

My impression of early 1980s British Royal Army Medical Corps soldier from Parachute Clearing Troop, 16 Field Ambulance. Displayed during IMVG Military Show at Naas Racecouse, Co. Kildare 20-21 June 2014:

RAMC 3

Field Surgery in combat conditions. Fitzroy, Falklands War, June 1982.

Clothing: Maroon beret of airborne forces with RAMC other ranks cap badge, 1977 pattern parachute smock, 1958 pattern belt, olive green combat trousers and (not visible on photograph, but soles visible on ‘casualty’) DMS ankle boots with puttees.


RAMC 1

Shirt sleeve order, around 1983

Transport: Land Rover Series 2A Ambulance

Clothing: Maroon beret of airborne forces with RAMC other ranks cap badge, woollen shirt, 1968 pattern lightweight jungle trousers, high leg combat boots. Parachute Field Ambulance stable belt with lanyard.


RAMC 2

Smock order, around 1983

Transport: Alvis FV103 Spartan APC

Clothing: Maroon beret of airborne forces with RAMC other ranks cap badge, 1977 pattern parachute smock (with RAMC shoulder flash and parachute qualification wings on right sleeve), 1958 pattern belt, 1968 pattern lightweight jungle trousers, high leg combat boots (not visible on photograph).

Monday, June 23, 2014

Some housekeeping notes

The blog is back!
After lengthy period of virtual inactivity the blog is back on track.
New title, new layout and fresh contents.
More uniforms, more big boys’ toys, and all things military - so brace yourselves for updates, photos and lots of useless trivia.
Yours Truly:
Admin

Sunday, August 5, 2012

The ‘Nam

Another of my side projects. American 1st Air Cavalry Division from Vietnam War circa 1969.
Kolejny z moich projektów pobocznych. Amerykańska 1. Dywizja Kawalerii Powietrznej z Wojny Wietnamskiej – około roku 1969.

Basic uniform consists of 3rd pattern jungle fatigues with distinctive AirCav shoulder badge. Late war type jungle boots with deep threaded Panama soles. Headgear is standard US Army issue M1 steel helmet with Mitchell pattern reversible cover (or OG boonie hat on first photo). Webbing is of pattern 1956 (belt, suspenders, ammo pouches, waterbottles, compass pouch, buttpack). Weapon is 5.56mm XM16E1 assault rifle. This was improved version of M16 rifle later replaced with M16A1. Magazine is 20 round short magazine of the era (replaced around 1980 with standarised STANAG 30-round magazine).
Podstawowy mundur to mundur roboczy trzeciego wzoru z charakterystyczną naszywką kawalerii powietrznej na ramieniu. Buty dżunglowe późnego typu z podeszwą typu Panama z głębokim bieżnikiem. Na głowie standardowy amerykański hełm M1 z dwustronnym pokrowcem wzoru Mitchella (lub oliwkowy Bonnie Hat jak na pierwszym zdjęciu). Oporządzenie wzoru 1956 (pas, szelki, ładownice, manierki, pokrowiec na kompas, chlebak). Uzbrojenie to karabinek automatyczny kalibru 5,56mm XM16E1. Była to poprawiona wersja karabinka M16 zastąpiona wkrótce przez wersję M16A1. Magazynek na 20 naboi charakterystyczny dla tego okresu (zastąpiony przez standardowy magazynek STANAG na 30 naboi około roku 1980).

DSC_4095
1-s
1213

M-69 pattern fragmentation vest together with cotton bandolier for M16 magazines clearly visible on the photo below.
Na zdjęciu poniżej widoczna kamizekla przeciwodłamkowa M-69 i bawełniany bandolier na magazynki do M16.
nam1

Here next to the M35 2½ ton Cargo Truck.
Tutaj przy ciężarówce M35 o ładowności 2½ tony.
g3
g4

…and after the combat time from latest news from the homeland.
…a po walce czas na najnowsze wieści z domu.
2

Saturday, July 28, 2012

Fun on two wheels

Now the other extreme end of reenactment timescale – late 90s for a change. Continuing the topic of 9 Para Squadron Royal Engineers started by my Falklands impression. Sapper on liaison duties during tour of duty with SFOR in Bosnia-Herzegovina between 1998-1999.

Tym razem przeciwległy koniec rekonstruktorskiej osi czasu – dla odmiany późne lata 90-te. Kontynuując wątek 9 kompanii spadochronowej Royal Engineers rozpoczęty sylwetką z czasów wojny falklandzkiej. Saper podczas służby łącznikowej w ramach misji SFOR w Bośni-Hercegowinie pomiędzy 1998 a 1999.

 

SFOR (Stablilisation Force) was a multinational NATO-led peacekeeping force operating in Bosnia-Herzegovina between 1996-2004. 9 PARA RE was deployed in Bosnia in 1998 and subsequently to Kosovo in 1999 under KFOR.

SFOR (Siły Stabilizacyjne) były międzynarodowymi siłami pokojowymi dowodzonymi przez NATO, operującymi w rejonie Bośni-Hercegowiny pomiędzy 1996 a 2004r. 9 kompania spadochronowa RE operowała w Bośni od 1998 roku, po czym w ramach KFOR została wysłana do Kosowa w 1999 r.

1

21112

Uniform is typical Combat Soldier 95 DPM with Boots, Combat, High Leg. By the late 90s these boots were replaced by superior Combat Assault Boots, but High Leg Boots together with 77 pattern Parachutist Smock give the impression of an ”old sweat”. Webbing equipment consists of PLCE set with Bergen rucksack. Mk.VIa helmet (or maroon beret of airborne forces) with “Northern Ireland” padded combat gloves. Weapon is standard issue British Army 5.56mm L85A1assault rifle which fits snugly into designated holster on the bike.

Umundurowanie to standardowy Combat Soldier 95 w kamuflażu DPM. Buty High Leg Combat Boots, które w późnych latach 90-tych były już zastąpione znacznie lepszymi Combat Assault Boots. Niemniej jednak starszy typ butów razem z kurtką spadochronową wzoru ‘77 dają wrażenie “starego wygi”. Oporządzenie systemu PLCE razem z plecakiem. Hełm wzoru VIa (lub bordowy beret wojsk powietrznodesantowych) i rękawiczki z wyściółką zwane "północnoirlandzkimi”. Broń to standardowy brytyjski karabinek automatyczny kalibru 5,56mm L85A1, który idealnie pasuje do kabury przy motocyklu.

h1h3

Motorcycle pictured above is a Harley-Davidson MT-350E, which was British Army workhorse for 16 years. Introduced in 1993, manufactured until 2000 were withdrawn from service in April 2009. MT-350 was Harley’s 350cc, Rotax-engined development of Armrstrong’s 500cc earlier design. More about the bike itself could be found at MT Rider's Forum.

Motocykl na powyższych zdjęciach to Harley-Davidson MT-305E, który był głównym koniem roboczym brytyjskiej armii przez 16 lat. Wprowadzony do służby w 1993, produkowany do 2000r. został wycofany ze służby dopiero w kwietniu 2009r. MT-350 był napędzanym 350cm2 silnikiem Rotaxa rozwinięciem przez Harleya wcześniejszego modelu produkowanego przez Armstronga z silnikiem 500cm2. Więcej na temat motocykla można przeczytać na Forum użytkowników MT (forum w języku angielskim).

Sunday, July 22, 2012

Clontarf 2012

This time a step back in time to year 1014 and the Battle of Clontarf (currently North-East part of Dublin) when forces of Irish High King Brian Boru clashed with mostly forces led by Máel Mórda mac Murchada consisting mostly of Vikings. Brian Boru won the battle, but didn’t survive to enjoy his victory – got decapitated in his tent while praying after the battle.
Tym razem podróż w czasie do roku 1014 i Bitwy pod Clontarf (obecnie północno-wschodnia część Dublina) gdy siły irlandzkiego arcykróla Briana Boru starły się z wojskami króla Leinsteru Máel Mórda składającymi się głównie z Wikingów. Brian Boru wygrał bitwę, ale nie przeżył na tyle długo by sieszyć się zwycięstwem – został zdekapitowany we własnym namiocie w trakcie odmawiania modlitwy tuż po bitwie.
Viking Festival Clontarf 2012 was organised this year again by friendly crowd from Fingal Living History Society and we took part portraying the Viking side of the conflict. Few photos below:
Festiwal wikingów Clontarf 2012 zorganizowany był w tym roku ponownie przez przyjaznych ludzi z Fingal Living History Society. My wzięliśmy udział odtwarzając wikińską stronę konfliktu. Kilka zdjęć poniżej:
DSC_6285s
DSC_6293s
DSC_6294s
DSC_6298s
DSC_6300sDSC_6301sDSC_6336s

To be honest, I spent most of the time playing the Irish version of popular game of Hnefatafl called Fitchneal. Little bit about the game, its variants and rules can be found here.
Prawdę mówiąc większość czasu spędziłem grając w irlandzką odmianę popularnej wikińskiej gry Hnefatafl zwaną Fitchneal. Odrobinę na temat gry, jej odmian i zasad można znaleźć tutaj (tekst w języku angielskim).
DSC_6315s
nagarstek
hnefatafl

And finally both of us in rather different to WW2 appearance:
Na koniec my, w wersji odrobinę innej od drugowojennej:
Eryk
Dorota

Sunday, July 15, 2012

1982-2012


Year 2012 marks 30th anniversary of Falklands War. To mark the occasion here’s my impression of a sapper from 9 Para Squadron, Royal Engineers.
Rok 2012 to 30. rocznica wojny o Falklandy. Z tej okazji – sylwetka sapera z 9 Kompanii Spadochronowej Royal Engineers.

Falklands1

British 68 pattern DPM uniform, with DMS boots and puttees, cold weather parka with 58 pattern webbing. Topped up with maroon beret of airborne forces with RE cap badge. Armed with 7.68mm L1A1 SLR. TO the butt of the rifle attached shell dressing for ease of access.
Brytyjski mundur wzór 68, buty DMS z onucami, kurtka zimowa i oporządzenie wzór 58. Na głowie bordowy beret wojsk powietrznodesantowych z odznaką Royal Engineers. Uzbrojenie to karabin samopowtarzalny 7,62mm L1A1. Do kolby karabinu przymocowany opatrunek osobisty – dla szybkiego dostępu.